Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Focusopgaven

De Brabantse Omgevingsvisie focust op vier grote maatschappelijke opgaven, waar de provincie samen met alle Brabanders aan wil werken.

Brabant, verbonden

Brabant is een mozaïek van natuurgebieden, steden en landbouw. Met elkaar verbonden door netwerken van wegen, water en spoor. En door sociale netwerken, die bestaan uit relaties tussen mensen en de basis van de Brabantse maatschappij vormen. Alles... Lees verder ›

Brabant, klimaatzeker

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor Brabant. Om hiermee om te kunnen gaan – en om erger te voorkomen – moet het leven in de stad en op het platteland worden aangepast. Technologische en sociale innovatie is daarbij de sleutel. Bijvoorbeeld... Lees verder ›

Brabant, welvarend

Duurzame, groene groei waarvan iedereen profiteert is wat we willen! Want welvaart betekent een groeiende economie, met aandacht voor welzijn én een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De omslag naar groene welvaart vraagt om nieuwe... Lees verder ›

Brabant, vernieuwt samen

De wereld verandert, en de manier waarop we werken moet mee. De nieuwe Omgevingswet vraagt om ‘eenvoudig beter’ te werken. Dat betekent dat overheden kennismaken met nieuwe rollen, zonder de oude helemaal los te laten. Ruimte bieden aan... Lees verder ›