Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Brabantse energietransitie

Waarom?

Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de toekomst nog meer van zich doen gelden. De verbranding van fossiele brandstoffen levert een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Besparing in het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen en het overschakelen naar duurzame vormen van energieopwekking zijn de belangrijkste manieren om vanuit Brabant een bijdrage te leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Daarom!

We zetten in op besparen en verduurzamen van de energievoorziening. Met 50% CO2-equivalenten reductie en tenminste 50% duurzame energie als doel in 2030, en een energieneutraal Brabant in 2050.

Lees meer over deze hoofdopgave in het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 11 MB).


Recent nieuws over Brabantse energietransitie


Image

Blog Festival Omgevingswet

Ge kunt ut ok nie doen. Naar Den Haag gaan om iedereen vol trots op te roepen om toch vooral op de Brabantse Omgevingsvisie te stemmen voor de Aan de Slag-trofee. Maar we deden het wel. En niet... Lees verder ›

Image

Meesterwerk Zuiderwaterlinie: Je kan er niet omheen

Interview Rene Kwant over de cultuurhistorische en ruimtelijke impact van dit fenomeen Al sinds de Tachtigjarige oorlog is water een belangrijk verdedigingsmiddel in Brabant: met sluizen en beekjes... Lees verder ›

Image

Pilot voor vitaal buitengebied in Zundert

In Zundert start pilot voor een ‘omgevingsvisie buitengebied Zundert’ en de aanpak van agrarische leegstand. Het betreft een integrale aanpak gericht op thema’s zoals economie, water en... Lees verder ›

Bekijk meer nieuws over Brabantse energietransitie

Focusopgaven

Slimme netwerkstad

Waarom? De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te... Lees verder ›

Brabant klimaatproof

Waarom? De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger,... Lees verder ›

Concurrerende duurzame economie

Waarom? De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden.... Lees verder ›

Brabantse energietransitie

Waarom? Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de... Lees verder ›

Diep, rond en breed kijken

Waarom? We willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel zichtbare als... Lees verder ›