Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Deelnemers OmgevingsLab XL bouwen samen aan Brabantse Omgevingsvisie

Deelnemers aan het OmgevingslabXL zijn koud binnen of ze worden goed opgewarmd door hoofdspreker Ruud Veltenaar. “De wereld kent verschillende crisissen die we moeten oplossen. We hebben een ecologische crisis, een sociaaleconomische crisis en een spirituele crisis. En daar moeten we samen een antwoord op vinden.”

 

Waar de meeste mensen een crisis als iets onheilspellends zien, doet Veltenaar dat niet. “Het is geen doom, het is gloom. Het is één van de drijfveren van verandering in de maatschappij. De andere is de grote revolutionaire veranderingen in de technologie, waardoor sociale innovatie en toenemende democratisering van diensten ontstaat. Dat maakt van de zelfredzame samenleving een soort vierde macht, naast de overheid, de markt en de consultancy. Die onafhankelijke samenleving richt zich op welzijn en samenwerking in plaats van welvaart en ego.”

 

Veltenaar geeft aan dat de wereld aan het kantelen is en dat betekent ook een verandering van onze mindset. We moeten op zoek naar onze ‘profound purpose’, zoals hij dat noemt. “Als we van meerwaarde willen zijn dan moeten we op zoek naar onze idealen. Vanuit die idealen komen we tot acties. En als het gaat om de toekomst van de wereld gaat het er echt om wat je doet en niet wat je zegt te gaan doen. Daar moet de Omgevingsvisie dan ook een bijdrage aan leveren.”

 

Brabantse Omgevingsvisie moet onze missie worden

Hermen Vreugdenhil (Werkgroep Omgevingsvisie Provinciale Staten) constateert dat Brabant al een begin heeft gemaakt met de cultuurverandering die nodig is. Dat de gekozen thema’s voor de omgevingsvisie goed zijn en spreekt het vertrouwen van de statenwerkgroep uit. Hij roept de aanwezigen op om dat vertrouwen te pakken, creatief te zijn en de oogst van de afgelopen 2 jaar om te zetten in een visie waarmee Brabant aan de slag kan.

 

Samenwerking, belangrijke opgave

Gedeputeerde Erik van Merrienboer stelt dat samenwerking tussen overheden en gemeenten de belangrijkste opgave is. “Alleen in perfecte samenwerking kan er ruimte zijn voor maatwerk, experimenteren en afwegingsruimte. Dus we moeten als één overheid samenwerken, en daarnaast adaptief en flexibel zijn en de kracht van burgers en bedrijven aanboren.”

 

In de middag gaan deelnemers aan de slag in workshops over de vier focusopgaven ‘Brabant verbonden’, ‘Brabant welvarend’, ‘Brabant klimaatzeker’ en ‘Brabant, vernieuwt samen’. Gedeputeerde Van Merrienboer geeft ze alvast een paar opgaven mee: “Werk aan een scherpe visie die zowel scherprechter is voor overheden en die tegelijkertijd houvast biedt voor de samenleving. We moeten scherp de opgaven voor het komende decennium helder maken en dingen benoemen waar het echt over gaat. De Brabantse snit is samenwerken, praktisch en concreet vormgeven. Iedereen stapje naar voren zetten en actief aanpakken.”

 

Workshops

Als de deelnemers de workshops uitkomen, blijkt dat de aanwezigen zich hier goed aan gehouden hebben. De ochtendworkshops gingen al over zeven thema’s die belangrijk zijn voor de Brabantse Omgevingsvisie. Deze werden met enthousiasme verzorgd door collega's van binnen en buiten de provincie die bezig zijn met visies en bouwstenen. De tweede ronde workshops hadden de vier focusopgaven als onderwerp. Uit iedere workshop kwamen maximaal vier essenties voor de Brabantse Omgevingsvisie. Dat konden ambities zijn, maar ook doelstellingen, of punten waar de provincie mee rekening moet houden. Al deze essenties zijn verzameld op verschillende bordjes op een ‘honingraat-kaart’ van Brabant.

 

De provincie gaat nu met al deze opmerkingen aan de slag om in het najaar een ontwerp-Omgevingsvisie te maken. En ook die nadere invulling wil de provincie weer in goede afstemming met alle partijen doen. OmgevingslabXL was een belangrijke stap, aan de provincie en de focusteams nu de opgave om de juiste dingen hieruit mee te nemen.

 

Presentaties:

Ochtend - De Omgevingsvisie in de regio's Zuidoost en Noordoost - presentatie Zuidoost

Ochtend - De Omgevingsvisie in de regio's Zuidoost en Noordoost - presentatie Noordoost

Ochtend - De wateragenda, klimaat en water in Brabant

Ochtend - Verstedelijking

Ochtend - Next landscape / Omgevingskwaliteit

Ochtend - Omgevingsveiligheid in de Brabantse Omgevingsvisie

Ochtend - Over de grenzen

Middag - Brabant verbonden

Middag - Brabant klimaatzeker, adaptatie

Middag - Brabant, welvarend

Middag - Brabant, vernieuwt samen

Aanbevolen:

Before the flood https://www.beforetheflood.com/

 

Sustainable development goals UN

In 2015 hebben veel landen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onderschreven. Ook in 2016 tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn deze weer bekrachtigd. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste om te reageren ›

Reageren

Reageren via je account? Log dan eerst in

Je e-mailadres zal niet op de site worden getoond.

Meer nieuws

Innovatief Omgevingsplan buitengebied Boekel

Gemeente Boekel heeft één van de eerste beleidsrijke omgevingsplannen voor een buitengebied. Op 18... Lees verder ›

Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ is van start!

De eerste deelnemers hebben de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ afgerond. Medewerkers van... Lees verder ›

Wereld Waterdag, interview met Johan van den Hout

Tijdens Wereld Waterdag is het kennisdossier ‘Water’ gelanceerd. In dit kennisdossier Water ook een... Lees verder ›

Werk de hoofdopgaven verder uit

Provincie Noord-Brabant heeft het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie voorgelegd aan de Commissie... Lees verder ›