Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Door verschillende brillen naar dezelfde plekken kijken

Roger Saanen is sinds 1 april jl., ruimtelijk strateeg van het focusteam Brabant, Welvarend, dat bestaat uit zeven leden. Jeroen Mulder is aan dit team verbonden als projectleider Natuurinclusief Ondernemen. Tijdens een interview blijkt dat we te maken hebben met twee bevlogen mensen. Ze vertellen enthousiast over de Omgevingsvisie en hun rol daarin.

 

Samenwerken

Roger Saanen legt uit: 'Samen met Jeroen doe ik één van de vier focusopgaven, te weten: Brabant Welvarend.

Het mooie van dit werk is dat je niet met één beleidsplan werkt. In de omgevingsvisie komt veel bij elkaar. Milieu, gezondheid, veiligheid, klimaat, water, lucht, bodem en natuur maken deel uit van onze fysieke leefomgeving. Iedereen heeft er mee te maken en dat vereist samenwerking met bestuurders, bedrijven, boeren, buitenlui en burgers. In overleg tot een breed gedragen omgevingsvisie komen maakt deze opgave boeiend.'

Roger was voor hij in dit focusteam stapte procesmanager voor één van de concessies voor Openbaar Vervoer. Ondanks dat hij het naar zijn zin had schoof hij graag bij dit team aan. Vooral het samenwerken met partijen van allerlei pluimage vindt hij een uitdaging.

Roger woont in Best aan de rand van het Groen Woud. In dit populierenlandschap kom je natuur, bedrijvigheid en bebouwing tegen. De geschiedenis van Brabant is op deze plek fraai te zien. Hoe het gevormd is en hoe haar inwoners er geld verdienden en verdienen. Het landschap is niet uit de grond gestampt maar langzaam ontstaan. Er zit dynamiek in elke landschap en leefomgeving. Het verandert met mens en tijd.

 

We moeten niet zozeer rekening houden met het erfgoed van onze ouders maar wel dat we gebruik maken van het bezit van onze kinderen

Jeroen komt oorspronkelijk van de afdeling Cultuur maar is nu projectleider Natuurinclusief Ondernemen. Een onderdeel van Natuur en Economie wat weer een deelprogramma is binnen Natuur en Samenleving. Wij hebben daarbij als hoofddoelstelling om een natuurnetwerk Brabant verder te realiseren, af te maken en vol te krijgen, zegt Jeroen. Ik heb daar nog specifiek de opdracht bij om, daar waar mogelijk, de natuurwaarden te verhogen maar ook die van buiten het Natuurwerk Brabant.

Ik ben erg van beeldtaal. Ik kan over natuur en natuurwaarden praten met zowel mensen in de stad als natuurvakgenoten en al wat er tussen in zit.

Het is de kunst om met verschillende brillen naar dezelfde plek te kijken. Om zo tot een gemeenschappelijke taal te komen. Er is maar al te vaak de aanname dat we met woorden hetzelfde zeggen terwijl de praktijk uitwijst dat we iets anders bedoelen.

Ik zou graag willen dat er een beeld ontstaat waarbij natuur niet meer als een beleidsterm wordt gezien maar al een gegeven. Natuur is overal. Alles is natuur en daar doet de mens dingen in. Het is dan ook belangrijk dat we het goede van onze leefomgeving koesteren en behouden en daar waar mogelijk te verbeteren voor komende generaties. We moeten niet zozeer rekening houden met het erfgoed van onze ouders maar wel dat we zorgvuldig gebruik maken van het bezit van onze kinderen. Dat is mijn drive.

Jeroen woont, in zo als hij zelf zegt, de mooiste plek van Brabant en de wereld, namelijk Oisterwijk, met zijn bossen en vennen. Dat is niet altijd zo geweest. Het ontstaan van dit landschap kent een lange geschiedenis en dat is ook wat me er zo aan boeit.

 

Ambities

We mogen trots zijn op Brabant volgens Jeroen. Het is een welvarende en prachtige provincie.

Hoe goed we het hier hebben! Toch zijn er nog een hoop verbeteringen mogelijk.

Niet nu maar ook in de toekomst welvarend zijn is een uitdaging. We zien de laatste jaren een aantal ontwikkelingen op ons afkomen die ingrijpende gevolgen zullen hebben. Demografische veranderingen, klimaatverandering, impact van ons energiegebruik, toenemende mobiliteit en ga zo maar door. Dat vraagt een transitie een veel bewustere omgang met onze omgeving; van een lineaire naar een circulaire economie. Niet alleen het benutten van mogelijkheden voor welvaart nu maar kijken hoe je ook op langere termijn duurzame impact kunt hebben. Niet alleen een vergroening om de vergroening maar ook om slim ons geld mee in de toekomst te kunnen verdienen..

Roger: Waarom zou je dingen niet combineren door onze innovatiekracht in te zetten om klimaatproblemen aan te pakken. Ervoor zorgen dat we droge voeten houden en tegelijkertijd de wateropvang bijvoorbeeld in steden benutten. Je ziet dat steden dit afgelopen jaren al heel slim oppakken. Uiteindelijk creëer je daar een nieuwe dynamiek mee en nieuwe werkgelegenheid.

De mens staat in de Omgevingsvisie centraal. Nu en in de toekomst geld verdienen in dienst van een prettige, gezonde en aangename leefomgeving is onze grootste ambitie.

Brabant is niet een afgegrensd gebied van de wereld, merkt Jeroen op. Zij heeft een duidelijke relatie en invloed met de wereld er omheen. Brabant is een slimme regio. Wij hebben op een niet al te rijk stukje land er het beste van weten te maken. Economisch doet Brabant het goed en wat innovatie betreft zijn we koploper.

Dat kan een goed voorbeeld zijn voor andere plekken, ook buiten Brabant.

Deze voorsprong dienen we niet alleen te koesteren maar ook te consolideren en uit te bouwen.

 

Van welzijn naar welbevinden

Hoe zorg je voor balans in groei? Natuurbehoud met werkgelegenheid combineren, hoe doe je dat?

Onze welvaart vraagt erom dat ontwikkelingen voor het bedrijfsleven en industrie en een groeiende bevolking mogelijk blijven zegt Jeroen. Hoe zorg je dat er een balans blijft tussen de zojuist genoemde welvaartsvraagstukken en de beperkte fysieke aanwezigheid van grondstoffen, ruimte, lucht, water en bodem?

Dat vraagt om een goeddoordachte visie en vereist ook een nieuwe manier van samenwerken.

Maar ook het anders definiëren van groei, merkt Roger op. Groei is niet alleen maar meer geld verdienen of te zorgen voor economische vooruitgang. Groene groei is de combinatie tussen welvaart en welzijn. Het één mag niet ten koste gaan van het andere. We zijn onderweg van welzijn naar welbevinden. Dat Brabanders plezier kunnen hebben en houden in werk, wonen en vrije tijd is de opdracht.

 

Nieuwe democratie

We zijn op weg naar een nieuw democratie. Mensen krijgen steeds meer beschikkingsrecht over wat ze mogen en kunnen doen. De huidige overheidslagen moeten nadenken over de vraag hoe er zoveel mogelijk ruimte kan worden gegeven aan individueel en lokaal initiatief. Zonder dat die ten koste gaat van algemene en specifieke belangen (nut van het algemeen). Een grote maar interessante uitdaging voor rijk, provincie en gemeenten. Door verschillende brillen naar dezelfde plekken kijken om tot een visie te komen die richt maar ook uitdaagt en ruimte geeft. Dat is een grote uitdaging.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste om te reageren ›

Reageren

Reageren via je account? Log dan eerst in

Je e-mailadres zal niet op de site worden getoond.

Meer nieuws

Innovatief Omgevingsplan buitengebied Boekel

Gemeente Boekel heeft één van de eerste beleidsrijke omgevingsplannen voor een buitengebied. Op 18... Lees verder ›

Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ is van start!

De eerste deelnemers hebben de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ afgerond. Medewerkers van... Lees verder ›

Wereld Waterdag, interview met Johan van den Hout

Tijdens Wereld Waterdag is het kennisdossier ‘Water’ gelanceerd. In dit kennisdossier Water ook een... Lees verder ›

Werk de hoofdopgaven verder uit

Provincie Noord-Brabant heeft het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie voorgelegd aan de Commissie... Lees verder ›