Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Ontwerp Brabantse Omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben 25 april 2018 het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 21 mb) vrijgegeven voor inspraak. Tussen 1 mei en 30 juni ligt het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan via www.brabant.nl/omgevingsvisieNB.

De milieugevolgen van de ontwerp Brabantse Omgevingsvisie zijn onderzocht in het kader van het plan milieueffectrapport. De ontwerp Plan-MER (pdf, 7 mb) ligt ook ter inzage via bovenstaande link.